Oficjalny serwis Unii Tarnów ŻSSA

Dla Akcjonariuszy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 

Zawiadamiam o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy UNIA TARNÓW Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie.

 

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 lipca 2021 r. o godz. 15.00 w Tarnowie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Studzińskiego przy ul. Konarskiego 9 w Tarnowie.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.
 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
 7. Przyjęcie preliminarza wydatków.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.
  10. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki ( art. 397 k.s.h ).
 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad. 

Łukasz Sady
Prezes Zarządu

Sponsorzy i partnerzy

grupa-azoty

Saletromag

NOXY

wesbud

Miasto Tarnów

Nowrem Group

wia-lanwamexsamrozkwitnad-stawkiemmpgk-1

Al.Capone

 

Optyka Edward Kluza

hektordunajecdekercezararkan

rehamedica
Lotto
Frukt

mis-serwis-techniczny

eska

 

 

 

 

Ogrody Aurora

 

 

 

 

Muszynianka

 

 

Chemart

Arkas BHP

Netfish

Mat-Mat

Remondis

OSK MX

Your Partner

In Balance

Biały Piec

Surpal

TKP

Skup Aut Małopolska

 

Gentleman

Narzędzia dynamometryczne

Narzędzia Czyżycki

Ilustrowany Kurier Codzienny

Green Engineering

Darbagos

Centrum Sztuki Mościce

Strusinianka

Okocim

Czarny Sezam

DIAGMEDICA & HOLI-MED

Arveel

Food Care

Ngine

Seba Mechanika

Salon Wędkarski Karmazyn

Restauracja Rigatoni

#OPTYK WAWRZON

#OPTYK WAWRZON

Zeliaś

Spojkar

Lider Sowa

Auto-Gaz-Siedlik

Wykonanie strony Internetowej z przez Agencję Marketingową AdVIST