Oficjalny serwis Unii Tarnów ŻSSA

Dla Akcjonariuszy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 

Zawiadamiam o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy UNIA TARNÓW Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie.

 

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 lipca 2021 r. o godz. 15.00 w Tarnowie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Studzińskiego przy ul. Konarskiego 9 w Tarnowie.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.
 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
 7. Przyjęcie preliminarza wydatków.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.
  10. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki ( art. 397 k.s.h ).
 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad. 

Łukasz Sady
Prezes Zarządu

Sponsorzy i partnerzy

grupa-azoty

Saletromag

NOXY

ewinner

wesbudSolektro

Miasto Tarnów

wia-lanwamexsamrozkwitnad-stawkiemmrowkampgk-1

Al.Capone

krystankluzahektordunajecdekercezararkanagriaRigatoniTarnowska TV HD

rehamedica
budpolLotto
Frukt

mis-serwis-techniczny

eska

 

 

 

 

 

Firma Remontowo Budowlana Rafał Nytko

Ogrody Aurora

Muszynianka

Powiat Tarnowski

Gipsman

Chemart

Arkas BHP

Netfish

Mat-Mat

Wykonanie strony Internetowej z przez Agencję Marketingową AdVIST