Oficjalny serwis Unii Tarnów ŻSSA

Regulamin konkursu “Dopinguj Jaskółki”

04/10/2013 0:00:00
Redakcja

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu “Dopinguj Jaskółki”, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Dopinguj Jaskółki” i jest dalej zwany Konkursem.

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna, 33-101 Tarnów ul. Zbylitowska 3
3. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www.imp-2013.pl oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2
Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
b) zakupi program żużlowy finału Indywidualnych Mistrzostw Polski 2013 na żużlu
c) na specjalnie przygotowanych kartach znajdujących się w programie na stronach umieści:
– hasło dopingujące Janusza Kołodzieja i Macieja Janowskiego w finale IMP – nagroda: rower w barwach Unii Tarnów
– wiersz (rymowankę) dotyczącą Unii Tarnów i jej zawodników (min. trzy zwrotki po cztery wersy) nagroda: skuter Junak i kurtka motocyklowa
d) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

2. Wypełnione karty, wyrwane z programu zawodów należy umieścić w urnie znajdującej się w Sklepiku Kibica na terenie Stadionu Miejskiego w Tarnowie (przy wejściu na trybunę główną) do momentu zakończonia zawodów. Podczas wyłaniana zwycięzców Konkursu będą brane tylko i wyłącznie oryginalne karty, które znajdują się w programie zawodów.

3. Niepełnoletni Uczestnik zobowiązany jest dołączyć wraz z kuponem konkursowym podpisany druk ze zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Druki będą dostępne w Sklepiku Kibica.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, członkowie ich rodzin oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu lub współpracujące z Organizatorem.

§ 3
Nagrody i wybór zwycięzcy

1. Nagrodami w Konkursie są:
– skuter marki Junak oraz kurtka motocyklowa o łącznej wartości 3800 zł
– rower w barwach Unii Tarnów o wartości 2000 zł

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu, które spośródzłożonych kuponów, wybierze najlepsze hasło oraz wierszyk (rymowankę).

3. Jury wyłoni zwycięzcę do dnia 10 października 2013 roku.

4. Ogłoszenie listy zwycięzców oraz publikacja najlepszych prac nastąpi w dniu 11 października 2013 roku za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Klubu (www.unia.tarnow.pl)

5. W skład Jury wejdą przedstawiciele Organizatora:
Karolina Węgrzyn
Łukasz Izak
Dawid Duda

6. Jury będzie sprawować nadzór nad prawidłowym przebiegem konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców.

7. Wartość wygranej nagrody zgodnie z ustawą jest opodatkowana 10 %procentowym podatkiem ryczatłowym, który Zwycięzca musi zapłacić w chwili odbioru nagrody Organizatorowi Konkursu.

§ 4
Dane osobowe Uczestników Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

3. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie na stronie Organizatora, Klubu oraz na profilu Unii Tarnów na Facebooku swojego imienia i nazwiska a także hasła lub rymowanki.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzga sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.
2. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.imp-2013.pl

Sponsorzy i partnerzy

grupa-azoty

Saletromag

NOXY

wesbud

Nowrem Group

wia-lanwamex

sam

rozkwit

nad-stawkiem

mpgk-1

hektor

dunajec

cezar

rehamedica

Frukt

mis-serwis-techniczny

eska

 

 

 

Muszynianka

Chemart

Netfish

Mat-Mat

Remondis

OSK MX

Biały Piec

TKP

Skup Aut Małopolska

 

Gentleman

Narzędzia dynamometryczne

Narzędzia Czyżycki

Green Engineering

Darbagos

Centrum Sztuki Mościce

Strusinianka

Okocim

Czarny Sezam

DIAGMEDICA & HOLI-MED

Arveel

Food Care

Ngine

Salon Wędkarski Karmazyn

Restauracja Rigatoni

#OPTYK WAWRZON

#OPTYK WAWRZON

Zeliaś

Spojkar

Lider Sowa

Auto-Gaz-Siedlik

ReDrog S.C.

Wykonanie strony Internetowej z przez Agencję Marketingową AdVIST